QUẺ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - CÁCH KHẤN XIN QUẺ

 1. nguyenhang Moderator

  Quẻ Quan Thế Âm

  [​IMG]
  Ngẫm xưa nay, càn khôn đóng mở huyền diệu trăm điều thành bại không trệch ra khỏi 8 chữ: Mưu sự tại nhân, Thành sự tại thiên.
  Từ việc lớn của các bậc chính nhân quân tử như lập nghiệp, xưng đế đến việc nhỏ của hạng thứ dân như buôn bán, làm ăn, cầu tài, cầu lộc, dựng vợ gả chồng đều phải lấy phép thánh hiền làm điều răn, lấy chữ tâm làm điều trọng ví như xưa.
  Đức Huyền trang sang tây trúc lấy kinh, khi đi qua núi Bồ Đà gặp Đức Phật Quan Âm. Ngài bảo ông Huyền Trang rằng: Đường sang Tây Trúc gian nguy hiểm trở lại có nhiều yêu ma quỉ ám, vì thấy ông là người kính tín nên Đức Quan Âm ban cho ông 32 quẻ này là những quẻ tối thượng linh. Ông nên nhớ kỹ trong lòng và coi đó là những quẻ thần truyền rất linh ứng. Hệ bói là thấy ngay sự cát hung họa phác nhân tiền. Cần đề tùy thân lúc nào có việc gì hồ nghi thì phải trí thành thắp hương trúc đào mà bói. Hỡi những kẻ thành tâm, những thiện nam, tín nữ, một lòng hướng về cõi linh thiêng hãy gục đầu lạy tạ Đức Phật Quan Âm ngõ hầu cầu xin người chỉ giáo cho điều hay lẽ phải, muôn sự thành công như ý.
  KHẤN XIN QUẺ
  Nam mô a-di-đà-phật.
  Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm Mậu Tuất.
  Nay có việc con hồ nghi chưa quyết. Không biết vì duyên cớ gì? Vậy con dốc lòng thành kính, khấu đầu trăm lạy, bạch đức.
  Bạch y tầm thánh cứu khổ, đại từ đại bi, linh cảm, Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh quyết đoán cho. Trong 32 quẻ thần tiên, con xin một quẻ. Nếu việc tốt ngài báo tốt, việc xấu ngài cứ báo xấu. Xin đừng vì tình người, đừng theo ý quỷ, báo ứng phân minh.
  Nam mô đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.
  Nam mô đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.
  Nam mô đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.
   

  Bài viết cùng chủ đề

  Bình Luận Bằng Facebook

trang này

Đang tải...