Xem chi tiết tử vi trọn đời tuổi Kỷ Sửu Nữ Mạng 1949, 2009, 2069

Tử vi trọn đời tuổi Kỷ Sửu Nữ Mạng
Sanh năm: 1949, 2009 và 2069
Cung ĐOÀI
Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp)
Xương CON TRÂU. Tướng tinh CHIM CÚ
Phật Bà Quan Âm độ mạng
Kỷ Sửu số mạng như vầy,
Lửa trời sấm chớp sáng đầy trời mưa.
Nếu sanh mùa Hạ thì sang,
Gái mà Kỷ Sửu số nàng như trai.
Lòng dạ cứng cỏi như trai,
Thấy mạnh hiếp yếu ra tay binh liền.
Số này chẳng chịu ở yên,
Có tay buôn bán lại chuyên nhiều nghề.
Bạc tiền như giấc chiêm bao,
Có rồi lại hết sớm vào tối ra.
Số cô phải chịu phong ba,
Ba mươi sáu tuổi mới là yên thân.
Số cô tuổi nhỏ bôn ba,
Nhưng mà cô số chẳng qua ông trời.
Làm giàu phải tự tay ta,
Chẳng cần cha mẹ cùng là phu quân.
Kỷ Sửu lập nghiệp nên nhà,
Công danh sẳn có nhờ căn tu.


Xem thêm: Chi tiết tử vi trọn đời tuổi Kỷ Sửu Nam Mạng


CUỘC SỐNG

Tuổi Kỷ Sửu, tuổi nhỏ vào trung vận có nhiều
cay đắng, con người bao giờ cũng có nhiều ý nghĩ và ham thích những cái đẹp bề
ngoài. Cuộc đời vào thời hậu vận mới có được những kết quả về công danh, tài lộc
cũng như mọi khía cạnh tình cảm. Con người hay có tánh lạt lòng, nên thường bị
lợi dụng về tình cảm. Tuy nhiên, sẽ có nhiều triển vọng vào những năm mà số tuổi
từ 24 trở đi.
xem tu vi tron doi tuoi ky suu nu mang

Tóm lại: Cuộc đời nhiều cay đắng vào lúc tuổi nhỏ
nhưng cuộc sống có nhiều triển vọng tốt đẹp vào hậu vận và trung vận. Sự sống
lên cao bắt đầu từ 24 tuổi trở đi. Trong tương lai có nhiều may mắn hơn thời tiền
vận.

Cuộc sống hoàn toàn êm đẹp, trung vận và hậu vận
tốt đẹp, số hưởng thọ trung bình từ 58 đến 66 tuổi, nhưng nếu làm phước, ăn ở
hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN


Về vấn đề tình duyên đối với tuổi Kỷ Sửu là cả
một vấn đề nan giải. Gặp rất nhiều trở lực trong cuộc đời đối với vấn đề tình
duyên và hạnh phúc. Tình duyên đối với tuổi Kỷ Sửu được chia thành ba giai đoạn
như sau:

Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì cuộc đời bạn
đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc phải có ba lần thay đổi, đó là bạn sanh
vào những tháng: 3, 6, 8 và 10 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc
đời bạn phải có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn
sanh vào những tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những
tháng nầy thì cuộc đời bạn hoàn toàn hưởng được hạnh phúc và không bao giờ có
thay đổi về vấn đề tình duyên, hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 5
và 12 Âm lịch.

Trên đây là diễn tiến về tình duyên và hạnh phúc
của bạn xuyên qua tháng sanh và do sự nghiên cứu về chiêm tinh huyền bí học. Vậy
bạn nên nhớ mình sanh vào tháng nào để biết được cuộc đời đối với vấn đề tình
duyên để quyết định cuộc đời.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH


Phần gia đạo được đầy đủ và nhiều thương yêu.
Công danh nếu có theo đuổi, thì tương lai có triển vọng đặc biệt, nhứt là thời
trung vận, tức là từ khoảng tuổi 24 đến 35. Về công danh có nhiều tốt đẹp trong
tương lai. Nếu không theo đuổi công danh, thì vấn đề làm ăn rất hạp với sự buôn
bán.

Sự nghiệp nhiều hi vọng và đầy triển vọng vào thời
trung vận, có ảnh hưởng rất nhiều đến sự sống và cuộc đời. Sự nghiệp rất hay đẹp,
tạo cho cuộc sống có một địa vị vững chắc ngoài xã hội. Tiền bạc dồi dào và đầy
đủ, nhờ ở khả năng và sự dễ dàng tạo lấy nhiều dịp may về tiền bạc.

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN


Nếu cần trong sự làm ăn cộng tác hay hợp tác bằng
tiền bạc hay bằng khả năng, tất cả mọi công việc tạo lấy tiền tài và danh vọng,
làm cho cuộc đời có nhiều phấn khởi; trong mọi sự việc ở trên đời này, tuổi Kỷ
Sửu rất hạp với các tuổi: Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ. Nếu cần bất cứ một việc
gì trong việc hợp tác làm ăn thì nên hợp tác với những tuổi trên, mau phát đạt
và không bao giờ sợ có thất bại.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG


Trong sự kết hợp lương duyên, xây dựng tình duyên
và hạnh phúc, bạn cần nên chọn lựa những tuổi hạp với tuổi mình, mới có thể đẩy
mạnh cuộc sống lên cao và làm cho cuộc đời đầy sung sướng. Tuổi Kỷ Sửu thuộc Nữ
mạng rất hạp kết hôn với những tuổi nầy: Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Bính Thân,
Mậu Tý, Đinh Hợi.

Hai tuổi Canh Dần và Quý Tỵ: Hợp với tuổi Kỷ Sửu
về tình duyên, con cái đông đảo, hợp về đường tài lộc lẫn công danh, có thể đẩy
mạnh cuộc sống lên đến tột đỉnh của cuộc đời. Với tuổi Giáp Ngọ và Bính Thân: Hợp
với tuổi Kỷ Sửu về tình duyên và tài lộc, có thể tạo lấy tiền tài rất dễ dàng
và có nhiều cơ hội thuận tiện để đưa đến sự giàu sang phú quý. Với tuổi Mậu Tý,
Đinh Hợi: Hợp về lương duyên, hạnh phúc. Đường tài lộc có nhiều cơ hội phát đạt,
cũng tạo được sự giàu sang và có đầy đủ cơ hội thuận tiện đẩy mạnh cuộc đời lên
cao.

Trên đây về sự chọn lựa lương duyên của bạn được
sống cao sang quyền quý, bạn nên chọn những tuổi trên mà kết hôn thì cuộc đời rất
tốt đẹp.

Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy thì chỉ có thể
tạo được cho cuộc đời bạn với một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết
duyên với các tuổi: Nhâm Thìn, Giáp Thìn. Bạn kết hôn với hai tuổi nầy chỉ hợp
về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống
trung bình mà thôi.

Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, cuộc sống của
bạn có thể sẽ trở nên và khó tạo lấy được một cuộc đời như ý, vì những tuổi nầy
không hạp về đường tình duyên và lẫn cả vấn đề tài lộc, nên sẽ gặp phải một cuộc
sống trong sự khó khăn của cuộc đời. Nghèo khổ luôn luôn vây lấy cuộc đời, khó
tránh được, và khó vượt qua con đường đi dến tốt đẹp. Đó là bạn kết duyên với
các tuổi: Kỷ Sửu đồng tuổi, Ất Mùi, Tân Sửu, Đinh Mùi.

Những tuổi nầy kết duyên không hạp, có thể phải
sống trong sự nghèo khổ suốt đời.

Những năm mà bạn ở vào tuổi nầy, bạn không nên kết
hôn, vì những năm xung khắc tuổi. Nếu bạn kết hôn sẽ sanh ra cảnh xa vắng triền
miên hay ít ra cũng có lo âu về việc chồng, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi:
17, 21, 23, 29, 33, 35 và 41 tuổi.

Ở vào tuổi nầy không nên kết hôn, vì không thành
hay nếu thành thì có thể phải chịu cảnh đã nói ở trên.

Nếu gặp sanh vào những tháng nầy thì tuổi Kỷ Sửu
có số đa phu hay ít ra cũng nhiều lo lắng về việc lấy chồng, đó là sanh vào những
tháng: 7, 8, 10 và 11 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ


Nếu đặt vấn đề làm ăn, hợp tác hay mọi việc gì
khác trong cuộc đời, thì nên tránh những tuổi nầy, vì làm ăn hay hợp tác có thể
sanh ra nhiều thương đau trong cuộc đời bạn, nếu không bị tuyệt mạng thì cũng
mang cảnh biệt ly ở giữa cuộc đời, đó là những tuổi đại xung kỵ với tuổi Kỷ Sửu
như các tuổi: Tân Mão, Đinh Dậu, Mậu Tuất, Quý Mão, Bính Tuất, Ất Dậu. Tốt hơn
muốn tránh đi những đau buồn, thì không nên hợp tác hay kết hôn với những tuổi
trên.

Gặp tuổi kỵ về tình duyên không nên làm lễ hôn
nhân, ra mắt họ hàng thân tộc. Trong gia đình thì phải cúng sao giải hạn cho cả
hai tuổi. Về việc làm ăn, kết bạn gặp tuổi kỵ nên tránh xa thì tốt hơn, đề hầu
tránh sự thất bại hoặc đau khổ về sau.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT


Tuổi Kỷ Sửu phải bước qua những năm khó khăn nhứt
là những năm mà bạn ở vào số tuổi 21, 24, 28 và 42 tuổi. Những năm nầy nên đề
phòng, vì gặp sự làm ăn thất bại, bịnh tật hay mọi việc khó khăn trong cuộc sống.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT


Tuổi Kỷ Sửu có những ngày, giờ xuất hành hạp nhứt
là ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn; xuất hành làm ăn và đi đúng như trên thì
cuộc đời không bao giờ có thất bại, vì giờ, ngày và tháng trên rất hạp với tuổi
của bạn nên sẽ mang lại được nhiều thắng lợi.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM


Từ 18 đến 25 tuổi: Năm 18 tuổi, năm nhiều thử
thách trong cuộc đời, nên cẩn thận việc ra đi, xuất hành nhứt là việc đi xa nên
đề phòng tai nạn, toàn năm chỉ ở trong mức độ bình thường. Năm 19 tuổi, tình cảm
vượng phát, có nhiều triển vọng tốt đẹp về công danh, có tài lộc bất ngờ vào
tháng 8 trở đi. Năm 19 tuổi, triển vọng về tình cảm và công danh, phần tài lộc
bình thường. Năm 20 tuổi, phần tình cảm phát triển mạnh mẽ, phần tài lộc bình
thường, phần công danh có nhiều triển vọng hay. Năm 21 tuổi, năm nầy kỵ kết hôn
và không nên đi xa hay mở rộng việc dự tính làm ăn sẽ có nhiều thất bại. Năm 22
tuổi, nhiều hay đẹp trong cuộc đời, có kỵ tháng 4, đề phòng tai nạn, bịnh hoạn
bất ngờ. Năm 23 và 24, hai năm chỉ thắng lợi về tình cảm, tài lộc bình thường,
công danh nếu có sẽ vượng phát mạnh. Nếu không có vấn đề công danh thì việc làm
ăn sẽ thâu được nhiều thắng lợi. Năm 25 tuổi, năm phát đạt về nghề nghiệp, việc
làm ăn cũng như tình cảm và công danh.

Từ 26 đến 30 tuổi: Năm 26 tuổi, có nhiều lo phiền,
vào những tháng 5 và 6 buồn nhiều. Năm 27 tuổi, khá về đường danh vọng, năm nầy
tạo được nhiều việc may mắn trong cuộc đời. Năm 28 tuổi, có khắc kỵ hay xung khắc
về gia đình. Năm nầy sanh con vào tháng 8 trở đi thì khó nuôi. Năm 29 tuổi,
toàn năm đều tốt đẹp, có thắng lợi về tiền bạc, nghề nghiệp. Những tháng đầu
năm thì rất tốt, làm ăn, danh vọng có nhiều phát triển. Từ tháng 6 trở đi hơi xấu,
tháng 11 kỵ đi xa, có hại. Năm 29 và 30, hai năm bình thường không có gì quan
trọng xảy ra trong cuộc đời.

Từ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi tốt đẹp, tiền tài tốt
đẹp, công danh hay việc làm tạo được nhiều cơ hội thuận tiện phát triển mạnh về
nghề nghiệp. 32 tuổi, việc làm ăn cà công danh ngừng trệ, năm nầy có hao tài tốn
của hay đau bịnh thình lình. 33 tuổi, năm nầy không được tốt lắm, nên coi chừng
bạn bè phản phúc hay có người trong nhà phản, hao tốn tiền bạc nhiều, hãy cẩn
thận. 34 và 35 tuổi, hai năm trung bình, không có thất bại và cũng không có
thành công.

Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 và 37 tuổi, hai năm
tài lộc điều hòa, gia đình êm ấm, có thể phát triển thêm sự làm ăn trong hai
năm nầy thì tốt. Năm 38 và 39 tuổi, hai năm nầy khá tốt về đường tài lộc và
tình cảm, có thể gặp nhiều việc may mắn về tiền bạc, kỵ tháng 6 năm 38 và tháng
4 năm 39. Năm 40 tuổi, trọn vẹn và khá hay đẹp, năm nầy sinh con thì tốt, có
phát tài.

Từ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi, không được tốt
lắm, năm nầy có hai tháng đại xung khắc, đi xa thì bị nạn, đi gần thì gặp nhiều
chuyện chẳng lành, đó là tháng 4 và 7, hai tháng nầy nên cẩn thận đề phòng cho
lắm. Năm 42 và 43 tuổi, không được nhiều tốt đẹp, làm ăn tiền bạc hay thua lỗ,
việc gia đình có hơi bê bối, hai năm nầy quá xấu, không nên phát triển nghề
nghiệp, cũng như về mọi khía cạnh khác. Năm 44 và 45 tuổi, hai năm nầy có triển
vọng lên cao, khá tốt đẹp về tài lộc lẫn cả tình cảm. Nếu cố tạo lấy việc làm
ăn sẽ giàu to.

Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 và 47 tuổi, khá hay đẹp
về vấn đề gia đình, công danh và sự nghiệp ở vào mức trung bình, tài lộc điều
hòa, không có nhiều lo âu lắm. Năm 48 và 49 tuổi, hai năm nầy cũng còn khá đẹp
không có việc gì quan trọng xảy ra, chỉ nên cẩn thận về bản thân và nghề nghiệp
mà thôi. Năm 48 tuổi và 49, hai năm nầy thì tài lộc bình thường, đường nghề
nghiệp có cơ hội phát triển, tình cảm êm ấm. Năm 50 tuổi, năm nầy yên vui nhứt,
toàn năm đều tốt đẹp.

Từ 51 đến 55 tuổi: Khoảng thời gian nầy vẫn ở
trong tình trạng bình thường, cuộc sống khá sung túc và đầy đủ, cuộc đời hoàn
toàn sống trong sự giàu sang phú quý. Trừ năm 53 tuổi có xấu vào tháng 6 và 8
mà thôi.

Từ 56 đến 60 tuổi: Năm 56 đến 57 tuổi, có triển
vọng về phần gia đình, sự nghiệp, tiền bạc dư dả, con cháu thuận hòa, gia đạo
yên vui. Năm 58 và 59, tình cảm êm đẹp, gia đình có nhiều chuyện buồn lo, tiền
bạc có hao tài tốn của. Năm 60 tuổi, đề phòng tánh mạng, năm nầy có xung khắc
vào tháng 10 trở đi.

Để lại bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *